Reklama na život

Skončil piaty ročník súťaže so zadanou témou Sme 20 rokov slobodní? Táto súťaž umožňuje tvorcom na Slovensku, v Maďarsku a Česku ukázať svoje kreatívne schopnosti a zviditeľniť sa pred domácim aj zahraničným publikom.
Film sa mohol natočiť na akúkoľvek háklivú spoločenskú tému, ku ktorej ste mali potrebu sa vyjadriť . Azyl a Nadácia Otvorenej Spoločnosti, spolu s ďalšími partnermi denník SME, Rádio_FM, Radio 1 a CiliChili.cz Vám v tejto súťaži umožnia povedať cez svoj film to, čo považujete za dôležité.
Najlepšie filmy odmenila odborná komisia zostavená z filmových tvorcov a zástupcov médií z troch stredoeurópskych krajín finančnými cenami. Budeme sa snažiť, aby Váš film a názor videlo čo najviac ľudí! Po slávnostnom odpremietaní nominovaných filmov v apríli 2010 budú príspevky publikované na 3 významných webových portáloch na Slovensku, Maďarsku a Čechách a vytvorí sa priestor na diskusiu na témy, ktoré práve Vy prinesiete. Ďakujeme za váš názor. Reflektujme život!

Image

Finálne poradie 30 tich najlepších filmov medzinárodnej súťaže

Ďalšie maďarské filmy v súťaži

Finálne poradie súťaže


Mediálni partneri SME Rádio_FM Týždeň Kinema Festivaly.sk JE TO TAK
Partneri festivalu AVF Nadácia otvorenej spoločnosti ZERO ONE Visegrad Fund Upp Kodak Panavision Maďarský Inštitút IFF Bratislava Kimuak DogDocs theoneminutes theoneminutes.Jr Stranger Festival One Minute Filminute VideominutoPop Pravda Minute Film Fest Early Melons Stanica Fest Anča 1SFD IFB La femis KASK Švihaj Šuhaj Bratislavský cyklokuriér Kino na granicy FIFBA