Martin Ciel

Doc.PhDr Martin Ciel, PhD (1963), filmový teoretik a kritik. Vyštudoval odbor filmová a divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Do roku 1990 pôsobil v Akadémii vied, neskôr vo Filmovom ústave ako vedúci Oddelenia výskumu.
Od roku 1998 do 2004 prorektor VŠMU, v súčasnosti pedagóg VŠMU na Katedre filmovej vedy, kde zabezpečuje výuku dejín filmových teórii, súčasných filmových teórií, filmových žánrov a súčasnej problematiky filmovej vedy. Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými filmovými teóriami aplikovateľnými na analýzu filmového diela. Vedúci niekoľkých doktorandských prác na VŠMU.
Prednáškové cykly na FAMU a Universita Karlova Praha, Masarykova Universita Brno, Lincoln Center New-York, Filmotheque Tel-Aviv, Bieloruská Univerzita Minsk.
Člen Umeleckej rady VŠVU a Akademického senátu FTF VŠMU.
Teoretické štúdie v rôznych odborných časopisoch a v zborníkoch, účasť na mnohých filmologických konferenciách. Hlavné knižné práce: Pohyblivé obrázky (2007), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Film. Ilúzia a akcia (1992).
Ako spoluautor: Archetyp-Mýtus-Utópia (1998), Svet v pohyblivých obrazoch Martina šulíka (2000)...
Spolupracovník niekoľkých medzinárodných festivalov (MFF Rotterdam, MFF Krakow), v súčasnosti programový poradca MFF Bratislava.


Mediálni partneri SME Rádio_FM Týždeň Kinema Festivaly.sk JE TO TAK
Partneri festivalu AVF Nadácia otvorenej spoločnosti ZERO ONE Visegrad Fund Upp Kodak Panavision Maďarský Inštitút IFF Bratislava Kimuak DogDocs theoneminutes theoneminutes.Jr Stranger Festival One Minute Filminute VideominutoPop Pravda Minute Film Fest Early Melons Stanica Fest Anča 1SFD IFB La femis KASK Švihaj Šuhaj Bratislavský cyklokuriér Kino na granicy FIFBA